Tractament immunològic

Durant l’embaràs, en condicions normals, succeeix un fenomen gràcies a el qual el sistema immunitari matern crea un tolerància cap a l’embrió permetent el correcte creixement i desenvolupament de l’fetus. S’estima que un 10% dels casos de fallades d’implantació o avortaments de repetició poden ser degut a una alteració en el sistema immunitari matern.

En Gravida, oferim la possibilitat de realitzar uns estudis immunològics, en col·laboració amb el Clinical Immunology Laboratory de la Chicago Medical School, per seleccionar aquelles pacients que es puguin beneficiar d’un tractament immunomodulador concomitant als tractaments de reproducció.

Si bé és cert que no hi ha una evidència científica clara pel que fa a aquest tipus de tractaments, que s’han de considerar encara com experimentals, els bons resultats en pacients correctament seleccionades ens animen a oferir-i seguir investigant.

    Vols més informació?

    +34 93 206 64 89

    Reserva ara les dues primeres visites gratuïtes amb el/la teu/va doctor/a especialista.