Equip Humà

Un equip format per professionals experimentats en diferents àmbits és la clau per aconseguir un enfocament multidisciplinari i el millor tractament integral per a cada cas.
A Gravida, a més, creiem que el tracte humà i proper, basat en la confiança, que ofereix el nostre equip és el millor acompanyament que et podem oferir en un procés emocionalment intens.