Els nostres resultats

RESULTATS

A Gravida, per considerar que un cicle de reproducció assistida ha estat exitós no ens conformem amb aconseguir l’embaràs. Cal, a més, que aquest sigui evolutiu i que la nostra pacient acabi per aconseguir el tan desitjat bebè.

A continuació, us presentem les nostres taxes de nen a casa actualitzades, calculades com el percentatge de cicles en què s’aconsegueix el naixement d’un nadó viu.

img

Fecundació in vitro (FIV/ICSI)

Taxa de nen a casa en els cicles de FIV amb oòcits propis (FIV/ICSI) realitzats a Gravida entre 2019 i 2021, segons edat de la pacient.

66.3%

< 35 anys

52.4%

35-37 anys

38.6%

38-40 anys

13.6%

> 40 anys

Recepció d’oòcits

Taxa de nen a casa en els cicles de FIV amb oòcits de donant realitzats a Gravida entre 2019 i 2021.

67.6%

Taxa de nen a casa

Adopció d’embrions

Taxa de nen a casa en els cicles d’adopció d’embrions realitzats a Gravida entre 2019 i 2021.

46.7%

Taxa de nen a casa

Inseminació artificial (IAC/IAD)

Taxa de nen a casa en els cicles d’inseminació artificial realitzats a Gravida entre 2019 i 2021, segons edat de la pacient. Hem diferenciat els tractaments segons l’origen del semen en:

17.0%

IAC < 40 anys

6.3%

IAC ≥40 anys

21.3%

IAD < 40 anys

9.5%

IAD ≥40 anys