Els nostres resultats

RESULTATS

A Gravida, per considerar que un cicle de reproducció assistida ha estat exitós no ens conformem amb aconseguir l’embaràs. Cal, a més, que aquest sigui evolutiu i que la nostra pacient acabi per aconseguir el tan desitjat bebè.

A continuació, us presentem les nostres taxes de nen a casa actualitzades, calculades com el percentatge de cicles en què s’aconsegueix el naixement d’un nadó viu.

img

Fecundació in vitro (FIV/ICSI)

Taxa de nen a casa en els cicles de FIV amb oòcits propis (FIV/ICSI) realitzats a Gravida, segons edat de la pacient

64.7%

< 35 anys

48.2%

35-37 anys

36.2%

38-40 anys

14.6%

> 40 anys

Recepció d’oòcits

Taxa de nen a casa en els cicles de FIV amb oòcits de donant realitzats a Gravida

67.5%

Taxa de nen a casa

Adopció d’embrions

Taxa de nen a casa en els cicles d’adopció d’embrions realitzats a Gravida

49.1%

Taxa de nen a casa

Inseminació artificial (IAC/IAD)

Taxa de nen a casa en els cicles d’inseminació artificial realitzats a Gravida, segons edat de la pacient. Hem diferenciat els tractaments segons l’origen del semen en:

16.6%

IAC < 40 anys

8.1%

IAC ≥40 anys

20.6%

IAD < 40 anys

10.2%

IAD ≥40 anys