IMSI

La IMSI (Intracytoplasmic Morphollogicaly-selected Sperm Injection) s’utilitza per a una exhaustiva selecció morfològica dels espermatozoides que fecundaran els ovòcits en un cicle de FIV.

Un cop seleccionats els espermatozoides per criteris de motilitat, aquests es visualitzen en un microscopi especialment potent que permet analitzar la morfologia interna i seleccionar els òptims per fecundar.

La IMSI podria ser una opció després de diversos cicles de FIV sense èxit i en alguns casos de teratozoospèrmia severa. No és una tècnica que es recomani de forma generalitzada, doncs comporta inconvenients, com la considerable durada de l’procediment. En els casos concrets en què està demostrada la seva eficàcia, es considera que augmenta les taxes d’implantació i nen a casa i disminueix les taxes d’avortament.

    Tus 2 primeras visitas son gratuitas

    +34 93 206 64 89

    Reserva ahora las dos primeras visitas gratuitas con tu doctor/a especialista.