Biòpsia testicular

És un tècnica quirúrgica que s’utilitza per determinar la presència d’espermatozoides en testicle i, en cas positiu, aïllar-los per ser utilitzats en un cicle de FIV/ICSI per a la generació d’embrions. Per a això obtenim una o diverses petites mostres de teixit testicular d’un o tots dos testicles. Està indicada en pacients sense possibilitats d’obtenir espermatozoides seminals per motius diversos: azoospèrmia, vasectomia o aspèrmia.

La taxa de fecundació d’ovòcits en un cicle de FIV utilitzant espermatozoides testiculars és menor que quan s’usen espermatozoides procedents d’ejaculat. En ocasions es realitza la biòpsia testicular amb finalitats diagnòstiques, per analitzar els processos cel·lulars implicats en la producció d’espermatozoides.